Silvia zit op de voorgrond en Dianneke draagt onze beschouwingen voor

Elk jaar rond deze tijd wordt de begroting van de gemeente besproken, de algemene beschouwingen. Dit is een goed moment om even in het kort op een rij te zetten waar wij mee bezig zijn en wat voor ons belangrijk is.

D66-GL Heerde heeft veel contact met bezorgde inwoners en gelooft in het belang van luisteren en in gesprek blijven. Voor een goede afweging van het algemeen belang blijft het belangrijk dat inwoners kunnen meedenken over gemeentelijke plannen.

Heerde gaat bouwen in het centrum, met risico op parkeer- en verkeersproblemen. D66-GL vraagt met moties om een bereikbaar, leefbaar, groen centrum met goede voorzieningen voor voetgangers en fietsers, naast parkeerplaatsen.

Het blijft belangrijk om geld opzij te zetten voor onze schoolgebouwen en voorzieningen. Voor een schonere en gezondere gemeente hebben we een motie STOP-principe: eerst Stappen en Trappen, dan Openbaar vervoer en pas daarna Personenauto.

Vanwege ontwikkelingen op het gebied van energie, landbouw, natuur en wonen staan de Veluwse bossen en de IJsselvallei onder druk. We willen meer visie op wat wel en niet wenselijk is in Heerde. We pleiten voor de aanleg van een voedselbos met een gemeenschappelijk lokaal voor alle scholen in Heerde.

We maken ons zorgen over de toekomst van IJsselzicht en IJsselhoeve in Veessen en benadrukken dat een vakantiepark op die locatie in harmonie moet zijn met de schaal van Veessen. D66-GL ziet kansen voor kleinschalige verblijfsrecreatie en agrotoerisme en heeft hiervoor een motie ingediend. Met de combinatie wonen en zorg zijn er ook kansen, zoals een zorghotel, bijvoorbeeld op termijn in Groot Stokkert.

Eenzaamheids- en armoedebestrijding moeten we alert op blijven en we willen vroegtijdige signalering van mensen met een krappe beurs. Er zou één loket moeten komen voor inwoners die moeite hebben met formulieren of digitale communicatie.

Zoals altijd blijven we graag meedenken over en meewerken aan een nog mooier Heerde.
Dit doen wij samen want eigen kracht is immers Samenkracht!