BEWEGING

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

D66/GroenLinks wil inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een prominente rol in de gebiedsontwikkeling en de inrichting van onze openbare ruimte geven. Wij nodigen inwoners uit om hierin zelf initiatief te nemen, met behulp van actuele en waar mogelijk flexibele bestemmingsplannen (‘de uitnodigingsplanologie’).

Centrum en historie

Het centrum is essentieel voor het vitaal houden van het dorp Heerde. D66/GroenLinks pleit voor duidelijke keuzes zodat een voortvarende ontwikkeling van het centrumgebied mogelijk is. De belangen van ondernemers en inwoners staan hierbij voorop en niet de plannen van de gemeente.

Heerde is een gemeente met veel historie. Deze historie is een wezenlijk onderdeel van de cultuur in onze gemeente. Wij willen ervoor zorgen dat deze historie niet verloren gaat.

Investeren in de toekomst

D66/GroenLinks pleit ervoor om woningen specifiek voor jongeren te bouwen. Ook willen we waar mogelijk investeren in duurzame oplossingen. Duurzaamheid kóst uiteindelijk geen geld, maar levert juist geld op!

Regionale samenwerking

Verder neemt in de toekomst het belang van regionale samenwerking toe. Mocht er van herindeling of samenwerking sprake zijn, dan gaat onze voorkeur uit naar ‘Noord-Zuid’ (Epe-Hattem).

Lees de volledige tekst in ons verkiezingsprogramma

Uitgelicht
Blog/nieuws
Meedoen
Agenda