Op de dag van de verkiezingen zijn we verrast door het bericht dat per direct de Horsthoekschool  moest worden gesloten vanwege de aanwezigheid van asbest. Tijdens een bijeenkomst met ouders van nieuwe leerlingen is de wethouder daar in eigen persoon verschenen om dit te melden, de bijeenkomst af te gelasten en aan te kondigen dat de leerlingen de volgende dag niet naar school konden.

De school zal mogelijk volgende week ook nog dagenlang dicht zijn, en onduidelijk is hoe lang dit nog gaat duren.

De kwalijke gevolgen van asbest in gebouwen staan buiten kijf. Daar mag geen enkel risico mee gelopen worden, zeker als het gaat om mogelijke schade voor de gezondheid van de kinderen.

De juistheid van de beslissing om de school per direkt te sluiten, willen we in geen geval betwisten.

Wel de manier waarop dit gaat. Wat ons vooral bevreemd is, dat hierbij de bestuurlijke lijn volledig is gepasseerd en de directeur van PrOo niet als eerste op de hoogte is gesteld!

Het acteren van het bestuur komt op ons over als ondoordacht en onzorgvuldig.

Ongeacht de uitkomst van het overleg met PrOo dat gaande is, hebben we de volgende vragen over het (communicatie)proces, die we gegeven de urgentie, d.w.z. het sluiten van de school, direct, per omgaande, beantwoord zouden willen zien.

  1. De Horsthoek is een oud gebouw en het bestuur van de school heeft de afgelopen jaren bij herhaling aanvragen gedaan om het gebouw te mogen renoveren. De gemeente ontvangt daartoe jaarlijks middelen van het rijk.  Deze aanvragen zijn consequent door het gemeentebestuur afgewezen, met verwijzing naar de doelstelling om de Horsthoek te huisvesten in de Heerd. Is die afwijzing gezien de gezondheidsrisico’s voor de kinderen en uit oogpunt van zorgvuldigheid wel een juist besluit geweest?
  2. Klopt het, dat de gemeente, als het gaat om gezondheidsrisico’s voor kinderen in onderwijssituaties, een bijzondere verantwoordelijkheid heeft? Zo ja, is die verantwoordelijkheid in de laatste 15 jaar dan wel in voldoende mate genomen?
  3. Er heeft op meerdere momenten inspectie plaatsgevonden in opdracht van de gemeente. Op 26 januari 2003 is door P&J Milieuservices asbest in kaart gebracht en tevens is aangegeven waar wel en waar niet is gesaneerd. Dit is bij de nulmeting door het Nibag in 2011 wederom gemeld. Zie daarvoor de bijlage, pag. 35 uit het Nibag rapport met een staatje waaruit blijkt dat niet alle asbest is verwijderd! Wij trekken hieruit de conclusie dat de gemeente al sinds 2003 op de hoogte was van asbest in de school. Hoe is dat destijds dan beoordeeld gegeven een niet uit te sluiten gezondheidsrisico voor de kinderen? Is dit gegeven de zorgplicht wel zorgvuldig?
  4. Waarom heeft de gemeente in 2003, of in 2011 het asbest niet voor 100% opgeruimd?
  5. De manier waarop de beslissing om de school per direct te sluiten, door in te breken op een informatieavond voor nieuwe leerlingen, bevreemdt ons ten zeerste. Is dit wel zorgvuldig? Bent u met ons eens dat dit aanvoelt als een overval en onnodig onrust zaait?
  6. Lag het niet meer voor de hand om eerst onmiddellijk in overleg te treden met St. PrOo, gegeven de mogelijke urgentie in te breken op een informatieavond nieuwe leerlingen?
Uitgelicht
Blog/nieuws
Meedoen
Agenda
Terug naar nieuwsoverzicht