D66/Groenlinks streeft naar een open bestuursstijl in Heerde!

“Burgerpeiling toont mening van inwoners over gemeente” (persbericht gemeente Heerde 13 maart)

“Vooral de samenwerking en communicatie tussen gemeente en inwoner kan beter”

 

In het najaar van 2017 hebben ruim 500 inwoners van de gemeente Heerde gereageerd op de Burgerpeiling. De Burgerpeiling is onderdeel van “Waarstaatjegemeente”. In dit onderzoek ondervroeg de gemeente haar inwoners over diverse onderwerpen, verdeeld over vijf thema’s. Hiermee heeft de gemeentelijke organisatie een betrouwbaar beeld gekregen over hoe de inwoners hierover denken.

Resultaat: Relatie inwoner-gemeente

Inwoners van Heerde willen meer betrokken worden bij het gemeentelijk beleid. De gemeente luistert onvoldoende naar haar inwoners en stelt zich onvoldoende flexibel op. Gemiddeld scoort de gemeente op deze onderdelen een 5,9; iets lager dan het landelijk gemiddelde van 6,1.

Resultaat:Gemeentelijke dienstverlening

Ook hier scoort Heerde met een 6,6 iets lager dan het landelijk gemiddelde (6,8). Over de deskundigheid en manier waarop vragen worden beantwoord zijn de inwoners wel tevreden. De tijd die de afhandeling in beslag neemt, de transparantie, het taalgebruik en de vriendelijkheid van de medewerkers kunnen worden verbeterd.

D66/Groenlinks streeft naar een open bestuursstijl in Heerde!

 (zie ons verkiezingsprogramma)

 • Wij willen voor Heerde een andere, open bestuursstijl die uitgaat van samenwerking met inwoners (een voorbeeld is het project ‘Prettig contact met de overheid’);
 • Het betrekken van alternatieve en duurzame oplossingen in een gezamenlijke besluitvorming (bijv dmv burgerpanels of een digitaal platvorm);
 • Goed informeel overleg met inwoners zonder juridisch steekspel;
 • Maak gebruik van ervaring en talent van inwoners;
 • Agenda van de raadsvergaderingen en commissies wordt afgestemd met de inwoners, dat betekent dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij besluitvorming;
 • Het invoeren en hanteren van leesbare –project- begrotingen en overzichten;
 • Persoonlijke benadering moet mogelijk blijven. Effectieve dienstverlening door in te zetten op digitale en telefonische dienstverlening waar mogelijk;
 • Klantdenken staat centraal. Dit vereist een klantbewust en professioneel dienstbaar gedrag bij bestuur en organisatie in contact met inwoners;
 • Professionalisering van het ambtelijk apparaat in contact met inwoners;
 • Op peil houden van voorzieningen in de kernen. De gemeente heeft maar beperkte invloed op het voorzieningenniveau als een supermarkt of een pinautomaat en dergelijke. Op het vlak van cultuur, gemeenschap, sport, welzijn en zorg is deze invloed gro Inwoners mogen van D66/GL verwachten dat zij zich met verve inzet om het beleid en de richtlijnen daartoe te ontwikkelen zodat het voorzieningenniveau zo veel mogelijk op peil blijft;
 • Burgers betrekken bij benoemen nieuwe burgemeester (opstellen profielschets).
 • Het behoud van eigen identiteit en kleinschaligheid zijn van belang o.a. in het onderwijs;
 • We willen een democratische besluitvorming rond Lelystad Airport;
Uitgelicht
Blog/nieuws
Meedoen
Agenda
Terug naar nieuwsoverzicht
2018-03-14T13:34:54+00:00