Het was voor ons als fractie afgelopen weken eigenlijk wel een bijzonder gebeuren. Zoals jullie wellicht in de pers hebben gelezen werden we maandag voor de verkiezingen uitgenodigd door het college om op het raadhuis te komen.We kregen toen de mededeling van een tekort op de jaarrekening van bijna 3 miljoen; 1.5 miljoen van de 3 miljoen was ons al bekend vanuit de najaarsnota. Het college verzocht prudent om te gaan met deze informatie; er werd geen geheimhouding opgelegd.Die avond hebben we als fractie herhaaldelijk aangegeven hier niet mee uit de voeten te kunnen en er een raar gevoel bij hebben, ook al omdat we afgelopen maanden niets hadden gehoord over een mogelijk verder oplopend tekort. We konden niet begrijpen dat er maanden geen controle op de financiën was geweest en ook vonden we het niet echt kloppen om zo vlak voor de verkiezingen hiermee te komen. Volgens de portefeuillehouder Financiën (wethouder Meijer) wist hij het ook slechts een paar dagen. We hebben vragen gesteld hoe dit kon komen maar deze werden niet beantwoord. Wij vonden het verschrikkelijk dat er zo weinig zicht op onze gemeentelijke financiën is.In elk geval hebben we als fractie besloten om het niet meteen naar buiten te brengen omdat we niet beticht wilden worden van het schenden van vertrouwen en uit zijn op verkiezingswinst door een delicaat onderwerp daags voor de verkiezingen naar buiten te brengen.Echter het college heeft al die dagen zelf ook niets naar buiten gebracht. En toen er op vrijdagavond nog geen persbericht uit was gegaan vonden we het als fractie tijd worden om vragen stellen. Deze vragen hebben we die zelfde vrijdagavond de deur uit gedaan gericht aan het college en ook aan de andere fracties.We hebben die vrijdagavond nog geprobeerd af te stemmen met de PvdA maar die wilden geen ruchtbaarheid geven aan de financiële tekorten. We hebben ‘s avonds niets meer gehoord van andere fracties. Aangezien transparantie en openheid bij ons hoog in het vaandel staan, hebben we na ampel overwegen deze vragen over het grote financiële tekort op zaterdag toch openbaar gemaakt.We weten dat ons dit niet in dank is afgenomen noch door het college noch door de college partijen. Echter we blijven voor ons standpunt staan dat we meer openheid, transparantie, integriteit en betrokkenheid van de inwoners willen en daar past deze werkwijze bij. We hebben onze werkwijze ook willen gebruiken om te laten zien aan alle partijen dat we echt anders willen besturen mochten we in het college gaan zitten. Kennelijk is Heerde hier op dit moment nog niet aan toen.De heer Tuinman fractievoorzitter van de grootste fractie CU/SGP zei ons afgelopen donderdag het volgende: “De kiezers in Heerde willen dat het ingezette beleid wordt voortgezet en dat gaan we de komende jaren ook doen” Het CDA beaamde dit meteen en de PvdA sluit zich daar kennelijk nu ook bij aan. Van hen hebben we geen enkel woord of opmerking meer gehoord en zij hebben ons ook niet in de onderhandelingen mee genomen. Dat vinden wij jammer maar we weten nu wel waar we aan toe zijn. De komende 4 jaar zal D66/GL proberen de bestuursstijl in Heerde te veranderen. We zullen het nieuwe college positief maar wel kritisch blijven volgen. Op dit moment zijn er 3 toekomstige wethouders bezig om een collegeprogramma te schrijven. Wij hebben daar verder geen inbreng in en worden hier op geen enkele wijze bij betrokken.Zodra het programma klaar is zal dat gepresenteerd worden aan de raad; wij als fractie zullen dan bezien wat wij er van vinden en zullen met ons eigen verhaal komen met onze eigen koers en dat is Samen Durven Doen met HART VOOR HEERDE Mochten we komende tijd nieuws hebben of jullie expertise nodig hebben dan horen jullie het Wil je met ons meewerken neem dan contact met ons op. Mochten er vragen zijn dan horen we het graag; we zijn graag bereid ze te beantwoorden. Ons maandelijks politiek café elke 1ste vrijdag van de maand is ook uitermate geschikt om met elkaar over onderwerpen van gedachten te wisselen

Namens de fractie

Uitgelicht
Blog/nieuws
Meedoen
Agenda
Terug naar nieuwsoverzicht