Fractie D66/Groenlinks verbaast zich!! Open brief aan B&W en raadsfracties van de gemeente Heerde, d.d. 23 maart 2018.

Op maandag avond 19 maart, 2 dagen voor de verkiezingen, zijn in aller ijl de fractievoorzitters bijeen geroepen in verband met, opnieuw, een heel groot verlies van in totaal bijna 3 miljoen op de jaarrekening van 2017.

Op die bijeenkomst is uiteengezet, dat het College zelf pas enkele dagen op de hoogte was van deze cijfers en de portefeuillehouder, de heer Meijer, zich genoodzaakt zag de fractievoorzitters zo spoedig mogelijk te waarschuwen voor de te verwachten grote tegenvaller die in april in de jaarstukken op ons bordje komt.

Hoewel geen geheimhouding is opgelegd is verzocht terughoudend met deze wetenschap om te gaan.

Onze fraktie heeft hier 3 problemen mee, die voor ons alle drie zwaar wegen en die ons noodzaken toch maar aan de bel te trekken. Misschien zelfs wel de alarmbel.

Ons eerste probleem is gelegen in het feit dat men volledig overdonderd lijkt te zijn, zowel bij het College als ook binnen de organisatie, over de omvang van dit tekort.

Bij de behandeling van de najaarsnota is uitvoerig stil gestaan bij oorzaken en mogelijke aanpassingen bij een tussentijds tekort van 1.475.000 euro.

We realiseren ons goed dat veel van die tekorten niet beïnvloedbaar zijn, maar ons probleem zit in het feit dat er een half jaar overheen gaat alvorens men ontdekt dat die negatieve cijfers nu verdubbeld zijn!

Hoe is het toch mogelijk, dat na zo’n enorme wake up call bij de najaarsnota er niet alles aan is gedaan om nieuwe tegenvallers tijdig te monitoren!

Je mag toch verwachten dat een gewaarschuwd mens oplettend is voor twee!

We vinden het buitengewoon zorgelijk dat zo’n verlies  onopgemerkt een half jaar binnen onze organisatie blijft. Vooral naar de toekomst toe is dat onaanvaardbaar.

Ons tweede grote probleem is, hoe hier door College en coalitie bestuurlijk op gereageerd wordt, nl. door het vooral maar stil te houden tot de onvermijdelijke presentatie van de jaarcijfers in april.

Onze fractie heeft direct tijdens die bijeenkomst van afgelopen maandag benoemd, dat we ons zeer ongemakkelijk voelen om deelgenoot te zijn van deze informatie, die niet bedoeld is om nu te delen.

Het ongemak zit dan vooral in de schijn van kiezersbedrog.

Daar willen we op geen enkele manier deel van uitmaken.

We menen dat het vertrouwen van kiezers  te grabbel wordt gegooid als bij de eerste raadsvergadering van de nieuwe raad een lijk uit de kast komt van 3 miljoen.

Ons derde probleem is, dat deze tijding hoe dan ook zijn schaduw vooruit werpt op de Collegeonderhandelingen. Het is hoegenaamd niet mogelijk dit tekort van 3 miljoen hierbij buiten beschouwing te laten!

Wij doen hierbij dan ook het dringende verzoek om met de grootste spoed de jaarcijfers af te ronden. Het zal ongetwijfeld nodig zijn hierbij de gebruikelijke procedures te verkorten, maar nood breekt wet.

Is het mogelijk binnen een week een tussentijdse presentatie te maken van de jaarcijfers?

Het is onze stellige opvatting, dat zonder een duidelijk financieel kader waarin het nog zittende college de cijfers over 2017 achterlaat voor hun opvolgers, het niet zinvol is om collegeonderhandelingen aan te gaan.

De fraktie schrijft deze brief en dit verzoek daags na de verkiezingen, en niet daags vóór de verkiezingen, om niet van politiek opportunisme beticht te worden. Dat neemt niet weg dat de kiezers het recht hebben dit te weten.

Fraktie van D66/GroenLinks

Silvia van Amerongen en Dianneke Landman

Uitgelicht
Blog/nieuws
Meedoen
Agenda
Terug naar nieuwsoverzicht