Sociaal domein

Eigen kracht door samenkracht

Een inclusieve samenleving, waarin inwoners kunnen meedoen naar vermogen en zo zelfredzaam mogelijk kunnen leven, dat vindt D66-GroenLinks belangrijk. Onze wens is dat alle inwoners ervaren dat de gemeente ondersteunt daar waar dat nodig is. En als het gaat om bijvoorbeeld eenzaamheid of armoede moet de gemeente zorgen voor een vangnet om erger te voorkomen zodat inwoners de kans krijgen om hun leven weer op de rit te krijgen. Het mag niet uitmaken waar je wieg heeft gestaan, we willen dat iedereen mee kan doen.

Lees verder in ons verkiezingsprogramma.