De fractie van D66/GL wil dat het achterstallig onderhoud van de Horsthoekschool wordt aangepakt en wordt betaald door de gemeente. Vele jaren is het schoolgebouw willens en wetens verwaarloosd en het geld anders besteed. Dat moet nu alsnog gebeuren. Het is ook een wettelijke plicht. 

De rechter heeft uitgesproken dat er geen afspraak is op grond waarvan de gemeente de Horsthoekschool kan dwingen tot verhuizen. Het ligt dan voor de hand  het gebouw fatsoenlijk  en veilig over te dragen aan het schoolbestuur van de Horsthoekschool.

Laat gewoon de Horsthoekschool in de Horsthoek dat willen ouders, kinderen en het schoolbestuur. Zij willen de kleinschaligheid van de school die overigens een zeer hoge waardering verdient, ook door de inspectie, omdat ze goed onderwijs geven, handhaven op een van de mooiste plekken van het platteland van Heerde. 

D66/GroenLinks vindt dat het gemeentebestuur schade toebrengt aan het openbaar onderwijs. Het risico bestaat dat noch in de Horsthoek noch in de Heerd straks openbaar onderwijs gegeven kan worden.

Dit kan zomaar gebeuren door weer jarenlange juridisch getouwtrek en ouders willen en zullen in meerderheid niet meeverhuizen naar de Heerd.

D66/GL wil een oplossing zoeken om het achterstallige onderhoud waar de gemeente verantwoordelijk voor is, snel aan te pakken.

De financiële ruimte is er! Waar is het wachten op?

D66/GL wil niet weer in een juridische strijd verwikkeld raken want die strijd heeft de gemeente Heerde al een keer verloren. Zo’n strijd kost de gemeenschap veel geld. In het kader van de bezuinigingen hebben we juist afgesproken dat er minder gestuurd wordt op juridische procedures maar dat we meer willen denken in oplossingen.

Afgelopen jaren hebben we al veel geld aan die procedures besteed; de school had daarvoor het achterstallig onderhoud al lang kunnen uitvoeren. Jammer geld weggegooid dus!

We roepen de raadsfracties van de PvdA, VVD, CDA en CU/SGP en college op om deze keer wel naar ouders, MR en schoolbestuur te luisteren om alsnog tot afspraken te komen over de kosten van het achterstallig onderhoud. En daarnaast alsnog de voorstellen van D66/GL en GBP te overwegen en daarmee te zeggen: “we stoppen met die strijd en laten de Horsthoek in de Horsthoek”.

Uitgelicht
Blog/nieuws
Meedoen
Agenda
Terug naar nieuwsoverzicht