Dianneke Landman

 • Samen de schouders eronder
 • Naar een open, gelijkwaardige en transparante bestuurscultuur
 • Expertise van inwoners benutten

“Ik ben opgegroeid in ons mooie Veessen; na een groot aantal jaren elders gewoond te hebben woon ik al weer bijna 30 jaar met veel plezier in Heerde. Ik heb een groot aantal jaren als pedagoog gewerkt; vervolgens ben ik in de 90tiger jaren politiek actief geworden voor D66. Van 1994- 2002 was ik eerst 4 jaar wethouder in Heerde, daarna fractievoorzitter in de raad. Daarnaast was ik o.a actief als dagelijks bestuurder bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten(1994-2002).

Van 2002 tot 2015 heb ik met veel enthousiasme diverse hogere managementfuncties in de zorg vervuld. En sinds 2015 weer politiek actief eerst als commissielid en sinds eind 2016 als raadslid voor de fractie D66/GroenLinks. Ik stel me weer verkiesbaar omdat ik graag verder wil bouwen en een bijdrage wil leveren aan het vormen van een grotere progressieve beweging in Heerde. Ik zie mogelijkheden om de bestuurscultuur te veranderen naar meer openheid, gelijkwaardigheid, integriteit en transparantie, waarbij inwoners echt betrokken worden en meepraten en hun expertise gebruikt gaat worden. Ik wil het het zogenaamde actief burgerschap promoten.

Ik zoek graag de verbinding met inwoners en organisaties om samen initiatieven en nieuw beleid te ontwikkelen. Mijn pragmatische inslag kan hierbij helpen. Met als gezamenlijk doel: Een fijne leefbare en duurzame gemeente met verantwoordelijkheden zoveel mogelijk bij de inwoners, en waarbij goed rekening wordt gehouden met zwakkeren in onze gemeente.

Het wordt ook hoog tijd dat bestuurders in Heerde de verbinding zoeken met de inwoners. In een tijd waar veel onzekerheden schuilen zowel op sociaal/maatschappelijk als economisch en financieel terrein en waar nog grote transities moeten gaan plaatsvinden is het zoeken naar verbindingen in de samenleving. Waarbij niet alleen bestuurlijk wordt gevochten en elkaar vliegen wordt afgevangen maar waar “samen de schouders eronder” het motto zal zijn. Gewoon, Open, Daadkrachtig, Transparant, Ondernemend en Vernieuwend.”

Uitgelicht
Blog/nieuws
Meedoen
Agenda

Silvia van Amerongen

 • Middenin de samenleving staan
 • Afstand tussen bestuur en inwoners verkleinen
 • Werken aan een gezonde relatie met de natuur

“Gemeenteraadslid voor GroenLinks in Heerde vanaf 2010, vanaf 2014 voor D66/GroenLinks. Mijn motivatie om actief te zijn in de lokale politiek: Ik ben geschrokken van het sociale gezicht van onze gemeente. Als gemeente kun je veel meer je nek uit steken voor die mensen die de minste kansen hebben of kwetsbaar zijn. Daar valt nog wel wat te verbeteren! De gemeente staat nog lang niet midden in de samenleving. Het heeft mij gesterkt in de overtuiging dat in Heerde een breder progressief geluid wenselijk is.

Een geluid ook dat bijdraagt aan Democratische vernieuwing. Het vertrouwen in de politiek staat onder druk. Daar moet je wat mee. De lokale politieke agenda moet interactiever tot stand komen. Inwoners van Heerde moeten eerder kunnen meepraten en actiever betrokken worden bij onderwerpen die hen aangaan. De bestuurlijke afstand moet beslist kleiner gemaakt worden. Ik ben ervan overtuigd dat dit de basis is van herstel van vertrouwen in de politiek.

Duurzame ontwikkeling van people, planet en profit op lokale schaal in gang zetten. Juist in een gemeente die gesitueerd is in grootse natuur moeten we werken aan een gezondere relatie hiermee. Vergroening van de lokale economie en versterking van de biodiversiteit moeten meer prioriteit krijgen. Voor deze doelen wil ik me de komende 4 jaar inzetten in de lokale politiek.”

Anneke van Dijk

 • Samen durven doen
 • Op zoek naar wat ons bindt

“De uitdaging voor mij is te zoeken naar verbinding. Als inwoner van Heerde wil ik raadsleden die opkomen voor mijn belangen en problemen oplossen. Niet “alles blieft bie het aolde”. Ik wil geen raadsleden die 4 jaar lang elkaar proberen een hak te zetten en oude koeien uit de sloot halen, zodat je van te voren weet wat de uitkomst van het debat is. Mensen haken hierdoor af. Raadsleden zouden meer moeten zoeken naar wat ons bindt dan naar wat ons verdeelt.

Ik wil in overleg met de inwoners gaan voor een mooi Heerde, ook aantrekkelijk voor jongeren. Laten we gebruik maken van de kwaliteiten van de inwoners. En laten zien dat D66/GroenLinks kiest voor een nieuwe vorm van politiek bedrijven. Ook gaan we ervoor zorgen dat er inhoud wordt gegeven aan het feit dat de Raad het hoogste orgaan in de gemeente is.”

Geraldine Kwekkeboom

 • Hart voor de leefomgeving en haar (aan)deelnemers
 • Legt de verbanden en diept ze uit
 • Binnen het ruimtelijke domein een ecologisch en sociaal duurzame bijdrage leveren

“Vanuit bovenstaande principes ben ik bezig om het beslisproces directer tussen inwoner en bestuur te laten plaatsvinden. Hiermee wordt de leefomgeving en het leven erin een stuk evenwichtiger: er komt balans tussen mens en (zijn invloed op) natuur. Als inwoners hun invloed duidelijk merken, zullen zij meer medeverantwoordelijkheid voelen en dan ook nemen.

We hebben al een aardige aanzet gemaakt door duurzaamheid beter op de agenda te zetten in de vorm van een gemeentelijke werkgroep. En zoals een olievlek zich langzaam verspreidt, kunnen we aan steeds meer inwoners duidelijk maken dat het nodig, maar ook leuk is om anders met hun omgeving om te gaan en hun gedrag daarin aan te passen. Dat doe ik uiteraard niet alleen en ben daarom blij een aantal gelijkgestemden te hebben getroffen. Een team waar ik graag mijn steentje aan bijdraag.”