We hebben al eerder verteld over de laatste ontwikkelingen rond het voornemen van minister Cora van Nieuwenhuizen om in november dit jaar Lelystad Airport te openen, terwijl er van alles mis is in de cijfermatige en onderzoeksmatige onderbouwing van dit besluit. De commissie Remkes heeft bovendien zeer recent aan de bel getrokken. De minister heeft van de Commissie Remkes te horen gekregen dat niet alles kan. De luchtvaart moet éérst mínder stikstof uitstoten voordat zij mag groeien. Dat is een krachtig statement waarmee we het heel erg eens kunnen zijn, temeer omdat onze inwoners, juist vanwege de stikstofproblematiek, serieuze offers moeten brengen. De boeren moeten inkrimpen, bouwprojecten moeten pas op de plaats maken het verkeer moet terug naar maximaal 100 km. Het is niet te verkopen dat wél de luchtvaart ongehinderd mag doorgroeien.

Er is geen transparantie vanuit het ministerie.

We kunnen ons goed voorstellen dat onze inwoners het spoor bijster zijn.

Onze fraktie van D66/GroenLinks in Heerde heeft het voortouw genomen om een motie in te dienen die vraagt om onze inwoners te informeren over de actualiteit van Lelystad Airport en over de mogelijkheid om voor de te verwachten waardevermindering van onze huizen via een zogenaamde Stuitingsbrief compensatie aan te vragen en hierbij een helpende hand te reiken.

Dit biedt meteen de mogelijkheid de brieven gebundeld en op tijd bij het ministerie aan te leveren en hiermee een statement te maken dat er economische scahde zal zijn in de regio, bovenop de schade aan gezondheid en leefbaarheid en aan de natuur, als Lelystad Airport open gaat.

De hele gemeenteraad van Heerde heeft zich achter deze motie geschaard. De motie sluit goed aan bij de lijn die onze burgemeester Jaqueline Koops al had ingezet in haar contacten naar de

pers en de andere Noord Veluwse gemeenten Hattem, Oldebroek, Epe en Elburg. Zij beloofde meteen met de motie aan de gang te gaan!

En ook de frakties van de raad beloofden hun partijgenoten in de regio en de Tweede Kamer aan te spreken over deze motie. Dit lijkt goed te lukken, de motie vindt weerklank bij verschillende andere Veluwse en Sallandse dorpen. Krachtenbundeling is onze beste kans!

Vliegen is nog lang niet groen. Tot die tijd moeten we ongebreidelde groei en vooral het laagvliegen zien te stoppen.

Uitgelicht
Blog/nieuws
Meedoen
Agenda
Terug naar nieuwsoverzicht