Ruimtelijke ordening

Het karakter van Heerde krijgt de ruimte

Heerde heeft een groene en landelijke omgeving, die door velen wordt gewaardeerd en waar Heerdenaren met recht trots op zijn en willen blijven. D66-GroenLinks wil hier zorgvuldig mee omgaan. Wat goed is behouden en versterken en tevens waar nodig vernieuwen en verbeteren met het behoud van de uit het verleden ontstane kenmerken.

Lees verder in ons verkiezingsprogramma.