NATUUR

GROEN EN DUURZAAM

D66/GroenLinks staat voor een duurzaam beleid met een vanzelfsprekende balans tussen mens en natuur. Een ‘circulaire’ economie, waarin afval niet bestaat. Wij vinden dat duurzaamheid het criterium hoort te zijn bij alle beleidsontwikkeling van de gemeente.

Duurzame energie

D66/GroenLinks is van mening dat de opwekking van duurzame energie op korte termijn met kracht moet worden gestimuleerd om de doelstelling CO2-neutraal in 2030 te halen. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol. Ook ondersteunt en faciliteert de gemeente de energiecoöperatie en stelt budget beschikbaar.

Toerisme en natuur

D66/GroenLinks wil dat de gemeente nadrukkelijker invulling geeft aan onze status als ‘Cittaslow-gemeente’. Heerde is en blijft voor toeristen een aantrekkelijke bestemming en voor ondernemers in de toeristenbranche een aantrekkelijke vestigingsplaats. Toerisme zorgt voor werkgelegenheid, inkomsten en levendigheid.

Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen de natuur kunnen beleven, bijvoorbeeld in de vorm van ‘struinnatuur’. Kinderen ontwikkelen alle zintuigen beter door het ontdekken en beleven van de natuur en erin te ravotten.

Lelystad Airport

Het opengaan van Lelystad Airport kan wat ons betreft alleen als de herindeling van het luchtruim heeft plaatsgevonden op basis van een correcte Milieueffectrapportage (MER).

Lees de volledige tekst in ons verkiezingsprogramma

Uitgelicht
Blog/nieuws
Meedoen
Agenda