Project omschrijving

GroenLinks succesvol op klimaat en energie

GroenLinks werkt constructief samen met het kabinet op de thema’s klimaat en energie. Met succes. Tweede Kamerleden Tom van der Lee en Liesbeth van Tongeren wisten afgelopen december maar liefst vijf moties binnen te halen.

1. Er komt meer toezicht op energiebesparing bij bedrijven en scholen (GroenLinks/D66)
2. De regering gaat in overleg met pensioenfondsen om meer duurzame investeringen in Nederland te realiseren (GroenLinks/ChristenUnie/D66)
3. Het MKB wordt beter ondersteund en geïnformeerd over innovatie en energiebesparing (GroenLinks/CDA)
4. Garanties over de betaalcapaciteit van de NAM om schade te betalen (GroenLinks)
5. Ondersteuning van het MKB om efficiënter om te gaan met aardgas ( GroenLinks)

Lees meer op de website van GroenLinks

Bron: https://groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-succesvol-op-klimaat-en-energie

Uitgelicht
Blog/nieuws
Meedoen
Agenda