TOP prioriteiten!

Heerderstrand in relatie tot TOP’s.

Het Heerderstrand heeft een redelijk centrale positie in ons gemeentelijke recreatieve beleid en is ook belangrijk wat betreft de thans aanwezige recreatieve voorzieningen in onze gemeente.
Als het gaat om de toekomstige ontwikkelingen op het terrein van recreatie is die centrale positie nog steeds in volle omvang aanwezig. Juist over het Heerderstrand heeft de gemeente als zodanig geen directe zeggenschap meer, dat hebben we overgedragen aan Leisure Land. Leisureland is een privaat bedrijf met alleen overheden als aandeelhouder. De gemeente Heerde is samen met een 20-tal Gelderse gemeenten één van de aandeelhouders.

Als het gaat om recreatievoorzieningen (huidig en toekomstig) op het westelijke grondgebied van Heerde, dan is er een as te herkennen. Die as is: Zwolsebos(met parkeerplaats)-Recreatievoorziening Boshut (met parkeerplaats)-Heerderstrand (inclusief aldaar aanwezige voorzieningen en een grote parkeerplaats)-Renderklippen (met horeca en parkeerplaats).

De laatste jaren loopt het aantal bezoekers aan het Heerderstrand terug. De wensen van het publiek passen kennelijk steeds minder op wat het Heerderstrand te bieden heeft. En blijkbaar slaagt Leisurelands er niet in mee te groeien in die veranderende markt. De tarieven die Leisurelands hanteert voor activiteiten rondom het Heerderstrand stijgen daarentegen door de tijd heen wel. Door dalende bezoekersaantallen dalen de inkomsten en gaan (dus) de tarieven omhoog om het verdienmodel Leisurelands als zodanig in stand te houden.
Het heeft er alle schijn van dat het onderhoud van het terrein en de wegen en paden waarvoor Leisureland verantwoordelijk is ook achter uit loopt. We krijgen daar klachten over.

Deze neergaande lijn is niet alleen bij het Heerderstrand te bespeuren, hij is ook aanwezig bij meer vergelijkbare waterplassen in de provincie Gelderland. De gemeente Heerde staat niet alleen.

Het Heerderstrand en de aanwezige parkeervoorzieningen (waarvoor het gehele jaar rond betaald moet worden: hoogseizoen € 5 – €10,-,laagseizoen € 3 tot € 6,-)  zijn van belang voor (de visie op) de recreatie zoals de gemeente die heeft. Nu valt bijvoorbeeld op dat op drukke mooie dagen in het winterseizoen de parkeerplaatsen bij het Zwolsebos en Renderklippen helemaal  vol staan en dat de parkeerplaats bij het Heerderstrand nagenoeg leeg is. De bezoekers aan en de wandelaars in onze natuur parkeren kennelijk liever niet  bij het Heerderstrand.
Dat is niet bevorderlijk voor de verkeersveiligheid rondom de andere parkeerplaatsen en bovendien slecht voor het aantal bezoekers van de voorzieningen bij het Heerderstrand die deels open zijn in de winter. En dat laatste kan zijn uitwerking krijgen op het totaal pakket  aan voorzieningen bij het Heerderstrand.

De fracties D66/Groenlinks en de PVDA zouden graag zien dat:

  • de gemeente bovenstaand verhaal oppakt, onderzoekt en met een notitie tbv de politiek komt
  • wordt onderzocht welke gemeenten / aandeelhouders in een gelijke situatie verkeren als Heerde
  • ons duidelijk wordt gemaakt welke strategie de gemeente Heerde wil gaan voeren, het liefst samen met andere gemeenten, om de invloed op Leisurelands te optimaliseren.

Verder verzoeken wij de nog te ontwikkelen recreatievoorzieningen op elkaar af te stemmen voor wat betreft grootte en karakter van de uitspanning(en), zodat het elkaar niet weg concurreert of later blijkt dat er teveel vierkante meters natuur zijn tevergeefs zijn geofferd.
Valt aan dit vierledig verzoek te voldoen?

Uitgelicht
Blog/nieuws
Meedoen
Agenda
Terug naar nieuwsoverzicht
2018-03-14T13:30:51+00:00