D66/GL Heerde staat voor een solide en toekomstbestendig financieel beleid waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.

We willen meer ideeën uit de dorpen ophalen om de betrokkenheid te vergroten.

Op een begrijpelijke manier communiceren met raad en inwoners vinden wij essentieel b.v. met een “versimpelteam”

D66/GL wil dat de gemeente een actievere grondpolitiek voert. Niet projectontwikkelaars bepalen, maar samen met inwoners kijken we op welke plek we woningen of voorzieningen neerzetten

We willen een onderzoek of we extra (betaalbare)woningen op locaties als de Eeuwlandseweg Zuid/Noord kunnen realiseren

Stukken natuur voor eeuwig onttrekken voor commerciële begraafplaatsen zoals mogelijk in Wapenveld, keuren wij af. Wij willen niet dat de gemeente Heerde te boek gaat staan als ‘begraafgemeente’

De Regionale Energie Strategie is in voorbereiding. Het gaat om forse ingrepen in de leefomgeving; een uitgekiend participatieproces is een voorwaarde, anders is dit gedoemd te mislukken.

Als D66/GL maken we ons zorgen over het stikstofbeleid. In onze gemeente met veel agrariërs en natuur willen we een evenwichtige aanpak met draagvlak en respect voor ieders situatie.

We pleiten voor stimulering van kringlooplandbouw.

De bezuinigingen van €25.000 op het Cultuurplein en € 25.000 op de Bibliotheek willen we teruggedraaid zien.

De huishoudelijke verzorging moet in stand blijven voor doelgroepen waarvoor deze is bedoeld en niet voor mensen die zelf hun zorg kunnen betalen.

Er zijn veel thema’s waarbij het over jongeren gaat. Lokale politici en bestuurders moeten worden gevoed met ideeën van jongeren.

De grote decentralisaties bij gemeenten vragen specifieke inspanningen; samenwerking is een must om de kwetsbaarheid van de gemeente te ondervangen bij voorkeur op de Noord-Zuidlijn

Uitgelicht
Blog/nieuws
Meedoen
Agenda
Terug naar nieuwsoverzicht